Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
info@example.com

Related Posts

Title Image

Pacjencie, pamiętaj!

Home  /  Aktualności   /  Pacjencie, pamiętaj!

Pacjencie, pamiętaj!

Zgodnie z obowiązującym prawem, przypominamy o obowiązku noszenia maseczki na terenie naszego Centrum.

 

Podstawy prawne dotyczące możliwości nałożenia kary grzywny za brak przestrzegania nakazu noszenia masek zakrywających ust i nosa:

Kodeks Wykroczeń Dz.U.2021.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r. do: 16 września 2022 r.
Art. 116.[Nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych lub z decyzji wydanych na podstawie tych przepisów]
§ 1a.
Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.

U S T AWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, 2120, z 2022 r. poz. 64.
Art. 46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:
pkt. 13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1967).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2021 roku

§ 25. [Obowiązek zakrywania ust i nosa]
pkt. d)
w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.