OFERTAKriokomora wykorzystuje w procesie leczenia niskie temperatury.

Czynnikiem schładzającym cały organizm jest zimne powietrze o temperaturze od -110 do -160 stopni Celsjusza. "Zabieg" w kriokomorze trwa od 2 do 3 minut.

Krótki, bardzo intensywny wpływ krańcowo niskich temperatur uruchamia reakcje hormonalną powodującą wzrost przemiany tkankowej i podwyższenie ciepłoty tkanek. Krioterapia ogólnoustrojowa powoduje znieczulenie i uruchamia wewnętrzną reakcję przeciwbólową. Wpływ niskich temperatur na rozluźnienie mięśni szkieletowych tłumaczy się zmniejszonym napływem do rdzenia kręgowego bodźców bólowych. Istotne jest też, że w obrębie kończyn zachodzi reakcja otwierania lub zamykania przetok tętniczo-żylnych pod wpływem niskich temperatur.

Wszystko to stwarza m.in. komfortowe warunki do postępowania rehabilitacyjnego, które można zintensyfikować i przedłużyć. Zastosowanie ogólnoustrojowe temperatur kriogenicznych wywołuje szczególną formę termoregulacji, której skutki są niezwykle korzystne miejscowo, a ich suma daje efektywny sposób odnowy biologicznej. Zaobserwowano wyraźny wzrost odporności ustroju.


Jesteś zainteresowany? Masz pytania? 

Zadzwoń: 32 249 13 73, 513 074 293