CENTRUM
 • O nas
 • Misja i wizja
 • Kadra

 • Certyfikaty
 • Polityka środowiskowa

Misja naszej firmy

Misją naszej organizacji jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych standardów oraz zorientowaniu na spełnianie wymagań Pacjentów.

Mamy świadomość, iż zgłaszający się do nas Pacjenci powierzają nam swoje zdrowie i życie. Liczne przejawy zaufania i sympatii Pacjentów do Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. zobowiązują nas do doskonalenia kompetencji i potwierdzenia, iż jesteśmy godni okazanej lojalności. Na pierwszym miejscu stawiamy dobro Pacjenta poprzez profilaktykę i poprawę stanu zdrowia.

Do podstawowych zadań zakład należy:

 • wykonywanie usług medycznych w zakresie rehabilitacji leczniczej, fizykoterapii, kinezyterapii oraz balneoklimatologii,
 • orzekanie o stanie zdrowia i zdolności do pracy.
 • udzielanie specjalistycznych świadczeń i  porad lekarskich w zakresie rehabilitacji leczniczej i wad postawy

Wizja Firmy

Priorytetami  przyszłości naszej Firmy  jest ciągłe doskonalenie pod względem organizacyjnym jak i w zakresie stosowanych technik i metod rehabilitacyjnych, rozbudowa i poszerzenie asortymentu(zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego) oraz poszerzenie rodzaju świadczonych usług rehabilitacyjnych,  jak również zwiększenie kontraktu z NFZ na świadczenie  specjalistycznych usług medycznych.

Cele strategiczne

 • Wysoka jakość świadczonych usług specjalistycznych poprawiających zdrowie naszych Pacjentów
 • Duża dostępność do oferowanych zabiegów
 • Zachowanie jak najliczniejszego grona lojalnych Pacjentów
 • Realizacja procesów w warunkach nadzorowanych.
 • Sposobami realizacji zaplanowanych celów jest
 • Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
 • Identyfikację i analizę potrzeb naszych Pacjentów;
 • Poprawę przekazu informacji wewnątrz Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o
 • Nadzór nad sprzętem medycznym wykorzystywanym w naszym Centrum
 • Motywowanie pracowników do zwiększonej odpowiedzialności za zdrowie Pacjentów i profesjonalne wykonywanie zabiegów