CENTRUM
 • O nas
 • Misja i wizja
 • Kadra

 • RODO

Misja naszej firmy

Misją naszej organizacji jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych standardów oraz zorientowaniu na spełnianie wymagań Pacjentów.

Mamy świadomość, iż zgłaszający się do nas Pacjenci powierzają nam swoje zdrowie i życie. Liczne przejawy zaufania i sympatii Pacjentów do Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. zobowiązują nas do doskonalenia kompetencji i potwierdzenia, iż jesteśmy godni okazanej lojalności. Na pierwszym miejscu stawiamy dobro Pacjenta poprzez profilaktykę i poprawę stanu zdrowia.

Priorytetami naszej organizacji są:

 • Wysoka jakość świadczonych usług specjalistycznych poprawiających zdrowie naszych Pacjentów;
 • Duża dostępność do oferowanych zabiegów;
 • Zachowanie jak najliczniejszego grona lojalnych Pacjentów,
 • Realizacja procesów w warunkach nadzorowanych;
 • Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska, w szczególności poprzez ograniczanie negatywnego oddziaływania Spółki na środowisko, zapobieganie zanieczyszczeniom i poprawę środowiskowych efektów działalności.

Sposobami realizacji zaplanowanych celów jest:

 • Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego;
 • Identyfikacja i analiza potrzeb naszych Pacjentów;
 • Poprawa przekazu informacji wewnątrz i na zewnątrz Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.;
 • Nadzór nad stosowanym sprzętem medycznym;
 • Odpowiednia gospodarka odpadami i minimalizowanie zanieczyszczeń trafiających do środowiska w wyniku działalności Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.;
 • Racjonalne zużycie materiałów;
 • Edukacja proekologiczna oraz motywowanie pracowników do zwiększonej odpowiedzialności za zdrowie Pacjentów, profesjonalne wykonywanie zabiegów;
 • Zapewnienie zgodności z mającymi zastosowanie w działalności Spółki wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami

Prezes Zarządu Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Chorzowie zapewnia, iż ustanowiona Polityka Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest znana pracownikom i realizowana dzięki spełnianiu wymagań norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Poprzez osobiste zaangażowanie i nadzór na systemem zarządzania Prezes Zarządu deklaruje ciągłe doskonalenie systemu.