CENTRUM
  • O nas
  • Misja i wizja
  • Kadra

  • RODO

Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. rozpoczęła działalność z dniem 01.01.2000r.

Celem działania zakładu jest prowadzenie kompleksowego leczenia rehabilitacyjnego zgodnie z modelem wypracowanym przez Zespół Konsultanta Krajowego ds. Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN.

Obszarem działania jest woj. śląskie. Organami zakładu są Dyrektor Zakładu powołany przez Zgromadzenie Wspólników Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o., które kieruje działalnością zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.

Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. utrzymuje się z odpłatnych świadczeń zdrowotnych. Kontrolę nad zakładem sprawuje Wojewoda Śląski w zakresie określonym w art. 65 Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej.